Koniec rowerowego audytu?! ZDM lekceważy rowerzystów!

Po blisko czterech latach owocnej współpracy przy opiniowaniu projektów inwestycji drogowych, poznański Zarząd Dróg Miejskich postanowił w arogancki sposób ignorować potrzeby rowerzystów!
 
Dotychczas Sekcja Rowerzystów Miejskich otrzymywała do zaopiniowania wszelkie projekty przebudowy układu drogowego, które wpływały na warunki poruszania się rowerem po mieście. Były to zarówno projekty budowy osobnych dróg rowerowych (np. przy ul. Bukowskiej od Polskiej do Przybyszewskiego), jak i rozbudowy ulic (np. Dolna Wilda). Tylko sporadycznie SRM nie otrzymywała projektów do konsultacji (np. przebudowa ul. Bułgarskiej, czy skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. abp. Baraniaka). Audyt pozwalał nie tylko na poprawę warunków ruchu rowerowego, ale przede wszystkim pozwalał zaoszczędzić pieniądze podatników. Dzięki audytowi niejednokrotnie możliwe było uzyskanie efektu synergii - inwestycje uwzględniały np. podłączenia do dróg rowerowych, które będą realizowane w przyszłości, tak aby za kilka lat nie trzeba by rozbierać nowo wybudowanej ulicy czy chodnika, by wykonywać nową drogę rowerową.
 
Niestety, dzisiejszymi skandalicznymi pismami (odpowiedzi na postulaty ws. przedłużenia ul. Hetmańskiej i budowy fragmentu III ramy oraz ulic Bułgarskiej, Ptasiej, Wałbrzyskiej) ZDM postanowił zmienić politykę w stosunku do Stowarzyszenia, jak i rowerzystów!

Należy podkreślić, że wszystkie przesyłane do SRM nowych projekty są wnikliwie analizowane w szerokim gronie członków i sympatyków SRM. Każdorazowo dokonywana jest wizja lokalna i weryfikacja przyjętych założeń. Postulaty formułowane w opiniach stanowią często kompromis między idealnym kształtem infrastruktury rowerowej, a ograniczeniami terenowymi. Niejednokrotnie Stowarzyszenie zgłasza też uwagi poprawiające warunki innych użytkowników dróg, a zwłaszcza pieszych!

 


 

10.12.2008 r.


ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
UL. WILCZAK 16
61-623 POZNAŃ

IB/2227/3059/08
     

Sekcja Rowerzystów Miejskich
Poznań

Dotyczy: przebudowy ul. Hetmańskiej i budowy III ramy na odcinku od ronda Żegrze do ul. Krzywoustego

W odpowiedzi na pismo z dnia 1.12.2008 r. Zarząd Dróg Miejskich informuje, że  projekty drogowe opiniowane są przez Rady Osiedli, które reprezentują interesy wszystkich uczestników ruchu drogowego.


                               

                            Z-CA DYREKTORA
                            ds. INWESTYCJI

                            Kazimierz Skałecki


10.12.2008 r.


ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
UL. WILCZAK 16
61-623 POZNAŃ

IB/2227/3058/08
     


Sekcja Rowerzystów Miejskich
Poznań
Dotyczy: ul. Bułgarskiej, Ptasiej, Wałbrzyskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 1.12.2008 r. Zarząd Dróg Miejskich informuje, że wnioski Sekcji zostaną wzięte pod uwagą i w miarę możliwości terenowych uwzględnione w projekcie.
Równocześnie informujemy, że projekty drogowe opiniowane są przez Rady Osiedli, które reprezentują interesy wszystkich uczestników ruchu drogowego.


                               

                            Z-CA DYREKTORA
                            ds. INWESTYCJI

                            Kazimierz Skałecki